F.A.Q.

Waarom zet men in op de factor sociale isolatie?

COSA is een toezichtsprogramma dat gebaseerd is op verschillende theoretische modellen. Een eerste model dat de filosofie van COSA vormgegeven heeft, is het Good Lives Model. Dit model gaat er van uit dat alle mensen bepaalde behoeften hebben, behoeften die als doel het verbeteren van het psychisch welzijn hebben. Het model beschrijft een aantal groepen van primaire behoeften (waaronder vriendschap en aansluiting met sociale groepen, met een gemeenschap) en secundaire behoeften (hulpmiddelen om de primaire behoeften mee te bereiken). Grensoverschrijdend gedrag wordt binnen dit model gezien als een poging om primaire behoeften te bereiken door ongepaste secundaire behoeften te gebruiken. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan dan bijvoorbeeld gezien worden als een ongepaste manier om op zoek te gaan naar intimiteit.

Door in te zetten op behandeling en toezicht, kan de zedenpleger uitgerust worden met gepaste hulpmiddelen om zijn primaire behoeften te bereiken. Vrijwilligers die een sociaal netwerk rond de pleger vormen, staan zelf model voor het aangaan van sociale relaties, en houden een oogje in het zeil zodat er snel kan ingegrepen worden wanneer het opnieuw fout dreigt te gaan.

Het tweede theoretisch model waar COSA op gebaseerd is, is de benadering over desistance. Hierin wordt er gefocust op veranderingen in levensstijl die ervoor zorgen dat de zedenpleger afstand houdt van de criminaliteit en een volwaardig lid van de samenleving kan worden. Het belang van de mogelijkheid van individuen om nieuwe, prosociale relaties aan te gaan wordt hierbinnen benadrukt.

Naast deze theoretische modellen die de nadruk leggen op het inzetten van het sociale netwerk bij de rehabilitatie van zedenplegers, zijn er ook nog een aantal risicotaxatieinstrumenten die sociale isolatie en terugtrekking uit de maatschappij aangeven als een factor die het hervalrisico doet stijgen.

Welke rol kunnen vrijwilligers spelen? Is dit niet de taak van de maatschappij?

Vrijwilligers spelen een ontzettend belangrijke rol, zij dragen namelijk bij tot hervalpreventie en zorgen er zo mee voor dat er minder slachtoffers vallen. Zij staan hier echter niet alleen voor. Naast dit project, zijn er ook een aantal andere instanties die zich inzetten voor deze doelgroep. Toch merken we dat de bestaande initiatieven in sommige gevallen niet voldoende zijn. Vooral wanneer het gaat over sociale isolatie als risicofactor, is het een meerwaarde om hulpmiddelen uit een andere context (niet-justitieel) in te zetten.  Door te werken met vrijwilligers, betrekken we bredere lagen van de maatschappij bij deze doelgroep.

Ik wil graag vrijwilliger worden, maar twijfel of ik dit wel kan. Moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om vrijwilliger te worden?

Vrijwilliger worden bij COSA is een uitdagende taak. Het is echter niet zo dat je de plaats van hulpverleners inneemt. Daarom hoef je ook geen voorkennis te hebben. Het volstaat dat je bereid bent om je voor minstens anderhalf jaar te engageren, omdat je wil helpen de maatschappij veilig te maken. Vrijwilligers kunnen rekenen op een grondige training vooraleer ze aan de slag gaan, en ook tijdens het proces van contact met de zedenpleger worden ze voldoende ondersteund door de cirkelcoördinator. Op elk moment kan je bij haar ook terecht met vragen / opmerkingen / onzekerheden.

Op welke manier  wordt de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele betrokkenen vormgegeven?

Het COSA-model bestaat uit een zedenpleger (in COSA-termen ook “kernlid” genoemd), met daarrond een “buitencirkel” van professionals en een “binnencirkel” van vrijwilligers. Een aangestelde cirkelcoördinator verbindt beide kringen met elkaar door contacten met beiden te onderhouden en te fungeren als aanspreekpunt voor alle betrokkenen. De bedoeling is dat de vrijwilligers, na een grondige training, op regelmatige tijdstippen zullen samenkomen met het kernlid. Aanvankelijk worden deze samenkomsten georganiseerd en gesuperviseerd door de cirkelcoördinator, maar de bedoeling is dat de vrijwilligers na verloop van tijd op informele wijze contacten aangaan en samenkomen met het kernlid (bijvoorbeeld door samen een koffie te gaan drinken).  Tijdens de initiële georganiseerde samenkomsten ligt de nadruk op kennismaking, legt het kernlid zijn feiten voor aan de vrijwilligers en wordt er samen nagedacht over mogelijke risicofactoren. Bij de latere  informele samenkomsten draait het vooral om ondersteuning van het kernlid en monitoring. Na elke samenkomst rapporteren de vrijwilligers kort aan de cirkelcoördinator, zodat deze op de hoogte blijft. De cirkelcoördinator is ook een aanspreekpunt voor vragen en bezorgdheden van de vrijwilligers of van het kernlid. De vrijwilligers en het kernlid komen af en toe ook nog samen met de cirkelcoördinator, ter evaluatie van het project. Indien nodig, roept de cirkelcoördinator ook mensen uit de professionele buitencirkel in (bijvoorbeeld een justitie-assistent, een externe behandelaar,…). Naarmate de tijd verstrijkt en de cirkel goed loopt, kan er gedacht worden aan afbouw van de intensiteit van samenkomsten. Dit gebeurt steeds in overleg met alle betrokkenen. Na afloop van de cirkel is het de bedoeling dat het kernlid zelf op gepaste wijze een sociaal netwerk opbouwt of opgebouwd heeft, dat hij/zij zicht heeft op de eigen risicofactoren en er alles aan doet om hervalvrij te leven.

Vervangen de vrijwilligers de bestaande behandelingen / professionals  voor zedenplegers?

Neen. COSA mag niet gezien worden als een vervanging van bestaande therapieën en begeleidingen, maar een aanvulling op de reeds bestaande hulpverlening voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Plegers die bij COSA met vrijwilligers aan de slag gaan, zijn meestal gelijktijdig in begeleiding rond de feiten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s